Secondary

Languages

อยากสอบถามเรื่องการกู้กรอ.ค่ะ

คือทำแบบยืนยันในเว็บตั้งแต่วันที่เขากำหนด แต่ดันลืมส่งเอกสารคำขอกู้ยืมเงิน ซึ่งเลยกำหนดการมาแล้ว

อยากถามว่าถ้าส่งเอกสารคำขอกู้ยืมเงินซึ่งเลยกำหนดการมาแล้วจะสามารถกู้ยืมต่อได้ไหม

ผู้ส่ง: 
สิริวรรณ ดำรงกิจถาวร