Secondary

Languages

ส่งข้อมูลให้ กยศ

จะส่งข้อมูลเพื่อเเก้ไข ชื่อ/สกุล/วันเกิด เพื่อรับรหัสเข้าe-studentloan เหตุเพราะข้อมูลทะเบียนราษฎร์ไม่ตรงกับข้อมูลกรมการปกครอง  ส่งได้ทางไหนบ้างคับ ขอบคุณคับ

ผู้ส่ง: 
เมธี เเสงคำ