Secondary

Languages

ย้ายสถานศึกษากู้เกินหลักสูตรได้ไหม

คือกู้จากรามมา สองปี มาเรียนต่อ มหาลัยเอกชนจะขอยื่นกู้เกินหลักสูตรที่มหาลัยเอกชนได้ไหมครับเพราะที่มหาลัยเอกชนเหลือกู้แค่สองปีอีกสองปีต้องจ่ายเอง มันเกินกำลังอ่ะครับ

ผู้ส่ง: 
Nasidh Wongpang