Secondary

Languages

เคยทำในระบบแต่ไม่สำเร็จต้องการเปลี่ยนปีที่ยื่นกู้ต้องทำยังไงคะ(รายใหม่)

หนูเคยเข้าไปทำในระบบแล้วอ่ค่ะแต่ว่าเป็นของปี59อ่แล้วหนูอยากยกเลิกของปี59แล้วมายื่นกู้ปี60อ่ค่ะหนูต้องทำยังไงอ่คะ:(:( v2

ผู้ส่ง: 
กัญญารัตน์ มิ่งไม้