Secondary

Languages

ได้รับหนังสือขอให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาคะ

ได้รับหนังสือให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญา ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค 60 และให้ไปชำระหนี้ทั้งจำนวน ภายใน 30 เม.ย.60 แต่ไม่ได้ไปชำระ ตอนนี้ถูกฟ้องหรือยังคะ ทำไมไม่มีหมายศาลส่งมาเลย...โปรดให้ข้อมูลด้วยคะ

ผู้ส่ง: 
อัมพวัน นันทะเสน