Secondary

Languages

กยศ. ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กยศ. ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ผู้บริหารและพนักงานชาว กยศ. ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

วันที่: 
20 September 2019