Secondary

Languages

กยศ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กยศ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยถวายเครื่องราชสักการะเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมร้องเพลงถวายราชสดุดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงาน กยศ.

 

วันที่: 
26 July 2019