Secondary

Languages

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนาวาโทหญิง แพทย์หญิง อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมแถลงข่าวเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม และประชาชนร่วมตั้งปณิธานทำความดีปีมหามงคลตลอดปี 2559 ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3-1
กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3-2
กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3-3
กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3-4
วันที่: 
7 January 2016