Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ผู้บริหารและพนักงานชาว กยศ. ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

งานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ "ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า"

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาวิชาการเรื่อง "กองทุนเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา"ภายในงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ "ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีสาธารณะในการนำเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาในเชิงนโยบาย กฎหมาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อนำมาใช้พัฒนานโยบายการศึกษาของชาติ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอ

กยศ. ร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน คลังรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่าน “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวให้กับนายกรัฐมนตรีในนามกระทรวงการคลัง ทางรายการร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

กยศ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครบรอบ 17 ปี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครบรอบ 17 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

งานสัมมนา “แนวพระราชดำริ : ภูมิคุ้มกันสังคม-วัคซีนธุรกิจยั่งยืน” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมงานสัมมนา “แนวพระราชดำริ : ภูมิคุ้มกันสังคม-วัคซีนธุรกิจยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น.

โครงการปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.ประจำปีการศึกษา 2562

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด บทบาทและหน้าที่ของการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในโครงการ “ปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีนักศึกษาผู้กู้ยืมและผู้ปกครองเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ซึ่งจัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง...อาสาสู้โกง” โดยการจัดงานในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการ "รวมพลัง" คนไทยทุกภาคส่วน ที่เสียสละและร่วมมือเป็นพลัง "อาสาสู้โกง” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ห้อง EVENT HALL 101 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

 

กยศ.บวกพลังอาสาเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านมอเจริญ จ.กำแพงเพชร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) "กยศ.บวกพลังอาสาเพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านมอเจริญ จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากนางสาววิภา บานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอเจริญ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน ปลูกสมุนไพรไทย สวนกล้วยน้ำว้า พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมอเจริญ

ประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” กรุงเทพ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวศศิรินทร์ ป่าไม้ วิทยากรจากกรมสรรพากร ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนของระบบการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ.

กยศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 88 รูป และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562